اوت 8, 2013

انتخاب

Posted in منم بعضی وقتا جدی می شم !, هنر, ادبیات tagged , , , , , در 10:04 توسط سبحان محمدیان

انسان بر اساس درک ِ زبانی از محیط پیرامونی خود، می اندیشد، حرف می زند و زندگی می کند، کلمه ی سفید برای همه ی ما سفید نیست، یکی از ما به دیوار خانه اش می گوید سفید، اما وقتی یک برگ کاغذ آ 4 کنار همان دیوار قرار می دهی، با مفهوم جدیدی از سفیدی مواجه می شود، و هنگامی که همان کاغذ را کنار برف های یک روز زمستانی قرار می دهی، باز هم سفیدی بازتعریف می شود، لذا به زعم بسیاری از زبان شناسان، انسان در دنیایی که برساخته ی درک ِ زبانی از محیط پیرامونی اش است، زندگی می کند.
با این نوع نگاه به شکل زندگی، می توان نسبت معکوسی میان میزان دانش و سطح آسایش تعریف کرد، » بیچاره آن کسی که گرفتار عقل شد، خوشبخت آنکه کرّه خر آمد الاغ رفت.»
نمونه ی بسیار کامل نمایش این جهان برساخته ی ذهنی، فیلم » The Matrix » برادران واچوفسکی است که در آن انسان پس از خارج شدن از این جهان، به شناخت، تحلیل و مقابله با آن می پردازد.
گاهی در زندگی پیش می آید که تو می مانی و مقوله ی رعب انگیزی به نام » انتخاب «، که در یک سو درخت معرفت و دانش قرار دارد و در سوی دیگر درخت زندگی و حیات(*)، با آن نگهبان شمشیر به دستش، که ایستاده است تا مبادا حالا که پدر و ماردت از درخت معرفت میوه ای خورده اند، تو بیایی و شیره ی درخت زندگی را بنوشی و آگاهانه جاودانه شوی، و تو حالا باید انتخاب کنی، مانند پزشک فیلم » چشمه » ی دارن آرنوفسکی، که در یک سو عشقت، و نماد زندگی ات دارد می رود، و در سوی دیگر آزمایش ها و دانشت دارد به نتیجه می رسد، که مبادا بروی و حلقه ای که از انگشت خارج کرده ای را دیگر نیابی، و آزمایشهایت بر روی آن میمون آزمایشگاهی نیز شکست بخورد، تو می مانی و » انتخاب «، میان ِ دانش و زندگی.
و ذهنت که تو را در می نوردد . . .

.

22foun.600
.
———
*: کتاب عهد عتیق، باب پیدایش
در قرآن نیز اشاراتی به میوه و درخت ممنوعه شده است، من جمله آیه 35 سوره بقره و 120 سوره طه.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: