آوریل 18, 2010

راستا شناسی !

Posted in لبخند لطفاً !, سیاست به ما چه !! tagged , , در 00:58 توسط سبحان محمدیان

اساساً راستا نکته بسیار حائز اهمیتی می باشد، مثلاً بعضی ها در برخی راستا ها یک سری چیزها می گویند و بعضی دیگر در یک سری راستای دیگر یک تعداد اقدامات دیگری می کنند !

به عنوان نمونه یک فردی – که حالا معلوم بودن یا نبودن حالش بماند – تصمیم می گیرد در راستای یک سری مسائل برود یک شهری و با یک تعدادی دیدار کند ، اما آن تعداد هم در همان راستا با این فرد دیدار نمی کنند و حسابی به رنگ قهوه ای سیر درش می آورند ، برای توضیح بیشتر این قضیه نیاز به راستا شناسی وجود دارد، به طور کلی راستاها به دو دسته ی کلی راستا ها ی موازی و راستاهای غیر موازی تقسیم بندی می شود، یعنی اینکه برخی از راستا ها با برخی دیگر از راستاها راست ترند تا با یک سری دیگر از راستاها ، در این میان استواری راستا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، بدین معنا که ممکن است دو نفر هم راستا باشند اما یکی بر راستایش ثابت قدم تر باشد تا آن دیگری ، در چنین شرایطی با فرض صحت راستا، آنکه راستای استوار تری دارد توانایی بیشتری در توفق بر آنکه سست راستا است دارا می باشد، حال اگر در شرایطی که همان فرد سست راستا برای توجیه گل هایی که به قالی نشانده است بخواهد با آن یکی افراد با راستاهای استوار دیدار کند ممکن است آنها بزنند با بستگان نسبی و سببی اش پیوند هایی مستحکم بنا کنند !!

بحث در مورد راستا و نگرش هایی که به این مقوله وجود دارد بسیار گسترده و عمیق است که در شرایط فعلی ممکن است از حوصله ی این وبلاگ خارج باشد اما اگر به اقداماتی که در شرایط مختلف مکانی و زمانی در این مملکت رخ می دهد نگاهی بیاندازیم بی تردید شناخت راستاهای مختلف لازمه ی داشتن تحلیل های درست از اوضاع می شود، در حال حاضر از تمام دوستان دعوت می کنم در بحث راستا شناسی در این وبلاگ مشارکت داشته باشند تا بتوانیم با هم فکری هم گامی هر چند کوچک در راستای شناسایی راستا برداریم !

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: