ژوئیه 3, 2012

تابع ثابت

Posted in لبخند لطفاً !, سیاست به ما چه !! tagged , , , , , در 02:21 توسط سبحان محمدیان

مي گوييم «ما را نگه چشم تو از چشم تو خوشتَر»، مي گويند چي؟! گفتيد تِر و اشاره تان هم به سياست هاي اقتصادي دولت بود ؟! مي گوييم به اجداد احتمالاً محترمتان ما چنين قصدي نداشتيم، با زيركي ما را نگاه مي كنند و مي گويند خب، پاي كشور دوست و برادر چين را هم كه به ميان كشيديد، مي گوييم عجب داستاني داريم، شما گويا همانهايي هستيد كه خدا بر دلهايتان قفل زده است و سدي در برابر گوشها و چشمهايتان قرار داده است، خشمگين مي شوند و با تغيير رنگي محسوس در رخساره شان داد مي زنند: بشار اسد خيلي هم مردمي است، ما چشمان حالا ديگر گرد شده مان را قدري قورت مي دهيم و با صدايي كه بنزين بر آتش خشمشان نريزد مي گوييم: ما كه در مورد سوريه حرفي نزديم، سر شديد اللحني به نشانه ي تاسف براي ما تكان مي دهند و مي گويند: پس پاي روسيه را هم وسط كشيدي! ما كه ديگر مغزمان از تحليل عاجز است با خود مي انديشيم: ما كه هر چي بگوييم در راستاي تئوري توطئه فتقش را رتق مي كنند، پس بگذاريد يك چيزي بگوييم بلكه بر عكس بررسي شد و اوضاع اندكي تلطيف شد، گلويي صاف مي كنيم و مي گوييم: شنيده ايد كه امارات ادعاي مالكيت جزاير سه گانه را مطرح كرده است؟! مي گويند: خب؟! مي گوييم همين ديگر، شهر كه كلانتر نداشته باشد قورباغه هفت تير كش مي شود! مي گويند منظور ؟! مي گوييم خب همين ديگر، انقدر دشمن تراشي كرده ايم كه تهش همين مي شود ديگر، مي گويند خب؟! ما گل از گلمان مي شكفد كه شيوه ي معكوس دارد جواب مي دهد و ادامه مي دهيم: از آن سو وضع معيشت مردم را هم كه مي بينيد، مي خواهيم كمي بيشتر به ايراد سخن بپردازيم كه ناگهان روي بر مي گردانند سمت ما و مي گويند، بِبُر صداتو يه دقيقه، نذاشت بفهميم طرف اون ور خط چي داره مي گه قطع شد!
و ما با قيافه اي مچاله شده چونان آلوي برغان، با خود مي انديشيم برخي آدم ها تابع ثابت هستند، هر جور ورودي هم كه به آنها بدهيد، خروجي يكسان است، و ترجيح مي دهيم تا اختلاسي چيزي به نافمان نبسته اند و با نام «س.م» محاكمه مان نكرده اند صحنه ي گفت و گو را ترك نماييم، باشد كه رستگار بمانيم و البته زنده !

20120703-022023.jpg

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: